Organisatie

Tot in het begin van de 20e eeuw vond er op halfvastenzondag, Laetare-zondag, in de familiesfeer een gebruik plaats waarbij de vader van het gezin in alle vroegte de krombroodjes verstopte in de eigen tuin. Als men geen tuin had werd uitgeweken naar de Kollenberg om daar de krombroodjes te verstoppen. De kinderen moesten vervolgens de broodjes gaan zoeken die, zoals hun verteld was, uit de hemel waren gevallen.

Na de Eerste Wereldoorlog raakte deze vorm van krombroodrapen langzaamaan in onbruik en dit baarde een aantal Sittardenaren dermate zorgen dat zij in 1923 het Krombroodrapencomité oprichtten.

Het comité heeft zich tot doel gesteld dat de Sittardse traditie van het krombroodrapen niet verloren zou gaan. Op halfvastenzondag gaat het comité vergezeld van honderden kinderen in een stoet de Kollenberg in om daar de broodjes nabij de St. Rosakapel uit te werpen. Een traditie die tot op de dag van vandaag nog steeds wordt voortgezet.

Op dit moment bestaat het comité uit (v.l.n.r.):

Patrick Werdens, Peter Frissen, Luc van Neer, Angèle Hendriks, Vera Hendriks, Tom Salden