Halfvasten is nog twee en een halve week verwijderd maar op zaterdag 2 maart loopt het Krombroodrapencomité Sittard al door de binnenstad van Sittard. Wij houden dan onze jaarlijkse loterij. Middels een Rad van Fortuin worden de winnende loten ter plekke bepaald en kunnen er mooie prijzen gewonnen worden. Een groot aantal Sittardse winkeliers heeft mooie prijzen beschikbaar gesteld.

De eerste ronde vindt omstreeks 12:30 uur plaats op de Steenweg en vervolgens vindt er elk uur een volgende trekking plaats. De 3 volgende halteplaatsen zijn bij traditionele Sittardse beelden; de Zittesje Sjnaak, Zefke Mols & de Stadspomp. De laatste trekking wordt rond verwacht. Van belang te vermelden is dat gewonnen prijzen uitsluitend op zaterdag 2 maart kunnen worden opgehaald tijdens onze rondgang door Sittard. Prijzen die niet worden opgehaald zullen met Halfvasten opnieuw in de loterij meegenomen worden.

Met de opbrengst van de loterij wordt het traditionele Krombroodrapen voor een deel gefinancierd. Kijk dus uit naar de leden van het Krombroodrapencomité of de dames van de Dörpelmaeg bij wie u de loten voor de loterij kunt kopen.