Het Krombroodrapen in Sittard is met de ondertekening van het certificaat opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Het hoofd van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Leo Adriaanse, was naar Sittard gekomen om samen met het Krombroodrapencomité dit heuglijke feit te vieren. Naast het comité waren er vele sympathisanten in het Mariapark aanwezig.

Onze secretaris, Patrick Werdens, nam ons mee naar de oorsprong van onze traditie en de wijze waarop wij deze traditie heden ten dage vorm geven. Hierna was het de beurt aan de wethouder van cultuur Noël Lebens die inging op de betekenis van tradities en het Krombroodrapen in het bijzonder voor Sittard.

Uiteindelijk sprak Leo Adriaanse over de betekenis van de Nationale Inventaris en dat opname hierin pas het begin van een reis is. Het Krombroodrapen in Sittard moet zich continue blijven buigen over de wijze waarop men de traditie vorm geeft.

Het Krombroodrapencomité Sittard is bijzonder trots als eerste Sittardse traditie opgenomen te worden in de Nationale Inventaris. Met de ondertekening van het certificaat door het Comité, de Gemeente Sittard-Geleen en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed is de opname bekrachtigd.

Hierna werd het comité door de aanwezigen gefeliciteerd gevolgd door een gezellige nazit.